> Folk Music > Records > Julie Fowlis: Mar a Tha Mo Chridhe

Julie Fowlis: Mar a Tha Mo Chridhe

Julie Fowlis: Mar a Tha Mo Chridhe (Spit & Polish SPIT033)

Mar a Tha Mo Chridhe (As My Heart Is)
Julie Fowlis

Macmeanmna SKYECD 33 (CD, UK, 2005)
Spit & Polish (Shoeshine Records) SPIT033 (CD, UK, 2007)
Machair Records MACH005 (remastered CD, UK, 2015)

Julie Fowlis: Mar a Tha Mo Chridhe (Machair MACH005)
  ▼ show all details  ▲ hide all details

Produced by Iain MacDonald and Julie Fowlis;
Recorded by Nick Turner at Watercolour Studio, Ardgour, Scotland;
Mixed by Paul McGeechan and Iain Graham at Secret Music, Glasgow, Scotland;
Mastered by Paul McGeechan at Paw Paw Productions;
Photography by Leila Angus;
Sleeve design and layout by Martin O’Neill at Remote Productions

Musicians

Julie Fowlis: vocals [1-3, 5-6, 8-10, 12], backing and harmony vocals [1, 10], whistles [1, 4, 7, 11], cor anglais [8], small pipes [9];
Muireann Nic Amhlaoibh: backing vocals [1, 10], harmony vocals [1];
Ingrid Henderson: backing vocals [1, 10], clarsach [3, 10];
Allan Henderson: fiddle [1, 8];
John McCusker: fiddle [2, 5-6, 9], viola [1-2];
Éamon Doorley: bouzouki [1, 3-7], guitar-bouzouki [], fiddle [7];
John Doyle: guitar [1, 3, 10];
Kris Drever: guitar [2, 4-5, 7, 11];
Iain MacDonald: flute [4, 7-8], whistle [9-10], small pipes [12];
Martin O’Neill: bodhrán [4, 7, 11];
Ross Martin: guitar [9], backing vocals [10]

Tracks

 1. Òganaich Uir a Rinn M’ Fhàgail (O Noble Youth Who Has Left Me) (2.40)
 2. Tha Mo Ghaol Air Àird a’ Chuain (My Love’s on the High Sea) (3.06)
 3. Biodh an Deoch Seo `n Làimh Mo Rùin (The Drink Would Be in My Love’s Hand) (3.46)
 4. Jigs & Reels: The Thornton Jig / Chloe’s Passion / Are You Ready Yet? / Rogha an Ghabha (5.29)
 5. Tha Caolas Eadar Mi `s Iain (A Sound There Is Between Me and Iain) (4.48)
 6. Ged a Sheòl Mi Air M’ Aineol (Although I Sailed to Foreign Countries) (3.08)
 7. Reels: John o’ Groats House / Traditional Irish Reel / The Ladies Pantalettes (2.53)
 8. Mo Bhean Chomain (You Are My Woman With no Obligation) (3.30)
 9. Puirt: Siud Mar Chaidh an Càl a Dholaidh (That’s How the Cabbage Was Ruined) / Nam Biodh Agam Gioball Bodaich (If I Had a Ragged Old Man) / Gobha Bh’ ann a Hogha Gearraidh (The Smith from Hougharry) (2.40)
 10. A Mhaighdeannan ’s a Mhnathan Òg (Maidens and Young Women) (4.01)
 11. Strathspey & Reels: Seonaidh’s Tune / Glenlyon / ’S daor an Tabac / Lumsden’s Rant (3.37)
 12. Moladh Uibhist (In Praise of Uist) (4.26)

Track 1 trad. arr. Julie Fowlis, Éamon Doorley, John Doyle, Iain MacDonald;
Track 2 words Bernard Covert, Scottish pipe tune trad. arr. Julie Fowlis, Kris Drever, Iain MacDonald;
Track 3 trad. arr. Julie Fowlis, Éamon Doorley, John Doyle;
Tracks 4ad, 5, 7abc trad. arr. Julie Fowlis, Éamon Doorley, Kris Drever, Iain MacDonald;
Track 4b Dr Angus MacDonald arr. Julie Fowlis, Éamon Doorley, Kris Drever, Iain MacDonald;
Track 4c Tom Doorley arr. Julie Fowlis, Éamon Doorley, Kris Drever, Iain MacDonald;
Track 6 Roderick Morison arr. Julie Fowlis, Éamon Doorley, Iain MacDonald;
Track 8 trad. arr. Julie Fowlis, Allan Henderson, Iain MacDonald;
Track 9 trad. arr. Julie Fowlis, Ross Martin, Iain MacDonald;
Track 10 trad. arr. Julie Fowlis, John Doyle, Allan Henderson, Iain MacDonald;
Track 11a Fred Morrison arr. Julie Fowlis, Kris Drever, Iain MacDonald;
Tracks 11bc trad. arr. Julie Fowlis, Kris Drever, Iain MacDonald;
Track 11d Alexander MacDonald arr. Julie Fowlis, Kris Drever, Iain MacDonald;
Track 12 Roderick MacKay arr. Julie Fowlis

> Folk Music > Records > Julie Fowlis: Cuilidh

Julie Fowlis: Cuilidh

Julie Fowlis: Cuilidh (Spit & Polish SPIT032)

Cuilidh (Sanctuary)
Julie Fowlis

Spit & Polish (Shoeshine Records) SPIT032 (CD, UK, 2007)

Cuilidh (Sanctuary)
Julie Fowlis

Spit & Polish (Shoeshine Records) SPIT037 (2 CD + DVD, UK, 2008)

Julie Fowlis: Cuilidh (Spit & Polish SPIT037)
  ▼ show all details  ▲ hide all details

Produced by Éamon Doorley and Julie Fowlis;
Recorded by Paul McGeechan;
Tracks 14-18, 20 recorded live at the ABC, Glasgow, Celtic Connections, January 2008;
Mixed by Éamon Doorley, Julie Fowlis and Paul McGeechan;
Mastered by Paul McGeechan;
Photography by Ashley Coombes;
Design by Fraser Watson

Musicians

Julie Fowlis: vocals [1-5, 7-12], whistle [6];
Éamon Doorley: bouzouki [1-3, 5-11], guitar-bouzouki [6], fiddle [9];
John Doyle: guitar [1-2, 8-10];
Ewen Vernal: bass [1-2, 10];
Chris Thile: mandolin [1-2];
John McCusker: fiddle [1, 3-5, 10-11], viola [4, 11];
James Mackintosh: percussion [1, 3];
Norrie MacIver: backing vocals [2];
Kathleen MacInnes: backing vocals [3-4];
Mark Kelly: guitar [3, 7];
Michael McGoldrick: whistles [3, 7], uilleann pipes [6], pipes [7], flute [8];
Donald Shaw: piano [4], accordion [5], harmonium [5];
Iain MacDonald: flute [4, 6, 10];
Ross Martin: guitar [5, 11];
Martin O’Neill: bodhrán [5, 10];
Donnchadh Gough: bodhrán [6, 8];

Tracks

Original CD / CD 1

 1. Hùg air a’ Bhonaid Mhòir (Celebrate the Great Bonnet) (2.58)
 2. Mo Ghruagach Dhonn (3.59)
 3. An t-Aparan Goirid ’s an t-Aparan Ùr: Òran do Sheasaidh Bhaile Raghnaill (4.05)
 4. ’Ille Dhuinn, ’S Toigh Leam Thu (3.40)
 5. Puirt-à-Beul Set: ’S Toigh Leam Fhìn Buntàta ’s Ìm / Tha Fionnlagh ag Innearadh / Hùg Oiridh Hiridh Hairidh (3.39)
 6. Set of Jigs: The Thatcher / Peter Byrne’s / The Tripper’s (3.41)
 7. Mo Dhòmhnallan Fhèin (3.57)
 8. Turas san Lochmor (4.04)
 9. Òran nan Raiders (3.44)
 10. Bodaich Odhar Hoghaigearraidh (2.49)
 11. Mo Bheannachd dhan Bhàillidh Ùr (4.12)
 12. Aoidh, Na Dèan Cadal Idir (2.16)

CD 2

 1. Lon-dubh / Blackbird (2.44)
 2. Òganaich ùir a rinn m’ fhàgail (O Noble Youth Who Has Left Me) (2.49)
 3. Mo Bheannachd dhan Bhàillidh Ùr (4.03)
 4. Turas san Lochmor (3.38)
 5. The Thatcher / Peter Byrne’s / The Soup Dragon / Mo chuachag ’s laghach thu (4.23)
 6. Biodh an deoch seo ’n làimh mo rùin (2.44)

DVD

 1. ‘A Short Film About Julie Fowlis’
  by Francis Macdonald and Richard England
 2. Hùg air a’ Bhonaid Bhòir (Celebrate the Great Bonnet)

Tracks 1-2, 20 trad. arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis, John Doyle;
Track 3 trad. arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis, Mark Kelly;
Track 4 Margaret Macdonald, arr. Julie Fowlis, Donald Shaw;
Tracks 5, 11, 15 trad. arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis, Ross Martin;
Tracks 6, 17abd trad. arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis, Iain MacDonald;
Track 7 Neil MacLeod, arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis, Mark Kelly;
Tracks 8, 16 Peter Morrison, arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis;
Track 9 Finlay Morrison arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis, John Doyle;
Track 10 trad. arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis;
Track 12 trad. arr. Julie Fowlis;
Track 13 John Lennon, Paul McCartney;
Track 14 trad. arr. Julie Fowlis, Éamon Doorley, John Doyle, Iain MacDonald;
Track 17c Gordon Duncan

> Folk Music > Records > Éamon Doorley, Muireann Nic Amhlaoibh, Julie Fowlis, Ross Martin: Dual

Éamon Doorley, Muireann Nic Amhlaoibh, Julie Fowlis, Ross Martin: Dual

Éamon Doorley, Muireann Nic Amhlaoibh, Julie Fowlis, Ross Martin: Dual (Machair MACH001)

Dual
Éamon Doorley, Muireann Nic Amhlaoibh, Julie Fowlis, Ross Martin

Machair Records MACH001 (CD, UK, 2008)

  ▼ show all details  ▲ hide all details

Produced by Éamon Doorley, Muireann Nic Amhlaoibh, Julie Fowlis and Ross Martin;
Recorded by Paul McGeechan at Old Laundry Studios, Glen Fhionnan;
Additional flute recorde by Donncha Moynihan at The Rise Studio, Bishopstown, Cork;
Vocals on track 4 recorded by Martin O’Neill at home;
Mixed by Éamon Doorley, Julie Fowlis, Paul McGeechan and Keith Bird at Park Lane Studios, Glasgow;
Mastered by Paul McGeechan at Park Lane Studios, Glasgow;
Photography by Fiona Morgan;
Design by John Lambert

Musicians

Éamon Doorley: bouzouki, fiddle, backing vocals;
Julie Fowlis: vocals, Scottish small pipes, Highland pipes, whistle, melodeon;
Muireann Nic Amhlaoibh: vocals, flute, whistle, keyboards;
Ross Martin: guitar, backing vocals

Guest musicians:
Billy Mag Fhloinn: bodhrán;
Michelle Fowlis: vocals [6]

Tracks

 1. Dá bhfaigheann mo rogha de thriúr acu / Dhannsamaid le Ailean / Cairistíon’ Nigh’n Eoghainn (3.44)
 2. Beauty Deas An Oileáin (4.08)
 3. Tha ’m buntàta mòr / An Bairille / Boc liath nan gobhar (3.39)
 4. An Eala Bhàn (4.18)
 5. Uist-Kerry Set: Bu chaomh leam bhith fuireach / Port Deálaì / Neilí (4.39)
 6. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (3.09)
 7. Gol Na mBan San Ár / The Walls of Liscarroll / Alistrum’s March (5.27)
 8. Duan Na Muiligheartaich / Laoi Na Mná Móra (5.49)
 9. An Cóisir / Chuirinn mo ghiollan a dh’ iomain nan caorach (2.48)
 10. Cailíní Deasa Mhuigheo / Eader Alba Is Éirinn / Mrs Ramsay of Barton / Tie the Bonnet Tight (4.02)
 11. Pé in Éirinn Ì (4.28)
 12. A Ríogain Uasail (3.25)

All tracks trad. arr. Éamon Doorley, Muireann Nic Amhlaoibh, Julie Fowlis, Ross Martin except
Track 2 trad. arr. Éamon Doorley, Muireann Nic Amhlaoibh, Ross Martin;
Track 4 trad. arr. Éamon Doorley, Amhlaoibh, Julie Fowlis, Ross Martin;
Track 6 trad. arr. Julie Fowlis;
Track 8 trad. arr. Muireann Nic Amhlaoibh, Julie Fowlis;
Track 11 trad. arr. Muireann Nic Amhlaoibh

> Folk Music > Records > Julie Fowlis: Uam

Julie Fowlis: Uam

Julie Fowlis: Uam (Spit & Polish SPIT038)

Uam (From Me)
Julie Fowlis

Spit & Polish (Shoeshine Records) SPIT038 (CD, UK, 2009)

  ▼ show all details  ▲ hide all details

Produced by Éamon Doorley and Julie Fowlis;
Recorded by Paul McGeechan at Park Lane Studios, Glasgow;
Additional engineering by Keith Bird;
Additional recording in the USA (Jerry Douglas), Edinburgh (Phil Cunningham) and at Poet’s Corner, Killeeneen (Sharon Shannon);
Mastered by Paul McGeechan at Master CDs;
Photography by Michelle Fowlis;
Sleeve design by Nick Coleman

Musicians

Julie Fowlis: vocals [1-7, 9-13], whistle [1, 6-9], oboe [2];
Éamon Doorley: bouzouki [1, 3, 5, 7-10], fiddle [], backing vocals [1-2];
Duncan Chisholm: fiddle [1-2, 5, 7-10], backing vocals [1];
Tony Byrne: guitar [1, 3, 5, 7-10], backing vocals [1];
Martin O’Neill: bodhrán [1-4, 7, 9], shaker [3]

Guest musicians:
Mary Smith: vocals [6, 11, 13];
Allan MacDonald: Highland bagpipes [12], vocals [13];
Phil Cunningham: piano [2, 6, 8], accordion [2, 6];
Ewen Vernal: double bass [1-3, 5, 8-9];
Eddi Reader: vocals [3], backing vocals [2];
Tom Doorley: flute [1, 3, 9], whistle [5];
Sharon Shannon: button box [3];
Jerry Douglas: lap steel guitar [2, 5];
Michelle Fowlis: backing vocals [1, 7]

Tracks

 1. M’ fhearann saidhbhir (My Land Is Rich) / Nellie Garvey’s / ’G ioman nam gamhan ’s mi muladach / Jerry’s Pipe Jig (5.31)
 2. Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach (A Shieling on the Braes of Rannoch) (4.59)
 3. Wind and Rain (Roud 8; Child 10; G/D 2:213) (3.45)
 4. Thig am Bàta (The Boat Will Come) (2.34)
 5. A Chatrion’ Òg (Young Catherine) (4.21)
 6. Hé gràdh, hò gràdh (Hé Dear, Hò Dear) (2.33)
 7. Cò Ni Mire Rium? (Who Will Flirt With Me?) / Trip to Galway (4.07)
 8. A’ Chiad Cheum (The First Step) (4.14)
 9. Tha brògan ùr agam a-nochd (I Have New Shoes Tonight) / The Cat and the Dog / Mu chuachag ’s laghach thu (My Beloved You Are So Nice) (5.25)
 10. Rugadh mi ’n teis meadhan na mara (I Was Born in the Midst of the Sea) (3.17)
 11. Bodachan cha phòs mi (I Shan’t Marry an Old Man) (1.21)
 12. A Mhic Dhughaill ’ic Ruairidh (Son of Dougal, Son of Ruairidh) (5.27)
 13. Hò bha mi, Hé bha mi (Hò I Was, Hé I Was) (1.21)

Tracks 1a, 7a, 9a trad. arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis;
Tracks 1b, 7b Éamon Doorley;
Track 1c trad. arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis, Tony Byrne;
Track 1d Jerry Holland arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis;
Track 2 trad. arr. Julie Fowlis, Phil Cunningham;
Tracks 3, 5, 9b trad. arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis, Tony Byrne;
Track 4 trad. arr. Julie Fowlis, Martin O’Neill;
Track 6 trad. arr. Julie Fowlis, Mary Smith, Phil Cunningham;
Track 8 Éamon Doorley, Julie Fowlis;
Track 9c trad. arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis, Duncan Chisholm;
Track 10 Yann-Ber Kalloc#h (Jean-Pierre Calloc’h) (1888-1917) arr. Éamon Doorley, Julie Fowlis;
Track 11 trad. arr. Julie Fowlis, Mary Smith;
Track 12 trad. arr. Julie Fowlis, Allan MacDonald;
Track 13 trad. arr. Julie Fowlis

> Folk Music > Records > Julie Fowlis: Live at Perthshire Amber

Julie Fowlis: Live at Perthshire Amber

Julie Fowlis: Live at Perthshire Amber (Machair MACH002)

Live at Perthshire Amber
Julie Fowlis

Machair Records MACH002 (CD, UK, 2011)

  ▼ show all details  ▲ hide all details

Produced by Éamon Doorley and Julie Fowlis;
Recorded live at Perthshire Amber Festival. Pitlochry Festival Theatre on Bctober 29, 2010;
Engineered by EFX Audio, Edinburgh;
Live engineering by Alan ‘Dinner’ Mackinnon;
Mixed by Éamon Doorley, Iain Hutchison and Julie Fowlis at Glow-Worm Studio;
Mastered by Brad Blackwood, Euphonic Master Studio, Memphis TN, USA;
Photography by Michelle Fowlis;
Sleeve design by Mike Garden at Birnam CD

Musicians

Julie Fowlis: vocals, whistles;
Éamon Doorley: bouzouki, additional vocals;
Duncan Chisholm: fiddle, additional vocals;
Tony Byrne: guitar, additional vocals;
Martin O’Neill: bodhrán

Guest musician:
Dougie MacLean: vocals, tenor guitar [13]

Tracks

 1. Hò bha mi, hé bha mi (Hò I Was, Hé I Was) (3.25)
 2. M’ fhearann saidhbhir (My Land Is Rich) / Nellie Garvey’s / ’G ioman nan gamhan ’s mi muladach / Jerry’s Pipe Jig (5.38)
 3. Òganaich ùir a rinn m’ fhàgail (O Noble Youth Who Has Left Me) (2.59)
 4. A Chatrion’ Òg (Young Catriona) (4.51)
 5. Tha brògan ùir agam a-nochd (I Have New Shoes Tonight) / The Cat and the Dog / Mo chuachag ’s laghach thu (My Beloved You Are So Nice) (5.43)
 6. Lon-Dubh (Blackbird) (2.45)
 7. Turas san lochmor (Journey in the Lochmor) (4.09)
 8. Biodh an deoch seo ’n laimh mo ruin (This Drink Would Be in the Hand of My Love) (3.57)
 9. Tunes Set: The Thatcher / Peter Byrne’s / The Soup Dragon / Isaac’s Welcome to the World (5.09)
 10. Rugadh mi teis meadhan na mara (Me zo ganet é kreiz er mor / I Was Born in the Midst of the Sea) (3.23)
 11. Hùg air a’ Bhonaid Mhòir (Celebrate the Great Bonnet) (3.38)
 12. Tunes and Puirt-a-Beul Set: Thornton Jig / Chloe’s Passion / Are You Ready Yet? / ’S toigh leam fhìn buntàta ’S Im / Tha Fionnlagh ag innearadh / Thug oiridh thiridh thairidh (7.43)
 13. Bonus Track: Pabay Mòr (6.18)

All tracks trad. except
Track 2b Éamon Doorley;
Track 2d Jerry Holland;
Track 7 Pàdruig Moireasdan;
Track 9c Gordon Duncan;
Track 9d Duncan Chisholm;
Track 12b Allan MacDonald;
Track 12c Tom Doorley;
Track 13 Dougie MacLean

> Folk Music > Records > Julie Fowlis: Gach Sgeul

Julie Fowlis: Gach Sgeul

Julie Fowlis: Gach Sgeul (Machair MACH003)

Gach Sgeul (Every Story)
Julie Fowlis

Machair Records MACH003 (CD, UK, 24 February 2014)

  ▼ show all details  ▲ hide all details

Recorded by Iain Hutchison at home and at GloWorm Studios, Glasgow;
Additional recording with RANT by Kevin Burleigh at Gorbals Sound Studios, Glasgow;
Additional recording of Tom Dooley at Marguerite Studios, Dublin;
Mixed and mastered by Éamon Doorley, Julie Fowlis and Stuart Hamilton at Castlesound Studios, Pencaitland;
Photography by Michelle Fowlis;
Artwork by Nick Coleman at Rustbox Design

Musicians

Julie Fowlis: vocals;
Éamon Doorley: bouzouki, guitar-bouzouki;
Duncan Chisholm: fiddle;
Tony Byrne: guitar;
Donald Shaw: harmonium, piano accordion;
Ewen Vernal: double bass;
Ian Sandilands: percussion;
Ro Rowan: cello;
Tom Doorley: flute [3, 7-8];
Michael McGoldrick: uilleann pipes, flute/whistle [2, 5, 9], bochrán [7];
Karen Matheson: backing vocals [4, 9, 11];
Martin O’Neill: bodhrán [4, 9];
James Duncan Mackenzie: highland pipes [10];
RANT (Jenna Reid, Bethany Reid, Lauren MacColl, Sarah Jane Summers): fiddles, viola [1, 5, 10]

Tracks

 1. A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhàthair Mi (Love, Let Me Home to My Mother) (3.58)
 2. Danns’ a Luideagan Odhar (Dance Dun-Coloured Slattern) (2.54)
 3. An Roghain Dàin Do Eimhir Xxii (The Choice) (3.42)
 4. Smeòrach Chlann Dòmhnaill (The Mavis of Clan Donald) (4.11)
 5. Do Chalum (To Calum) (3.21)
 6. Cadal Ciarach Mo Luran (Sleep Well My Beloved) (3.30)
 7. Puirt-à-Beul Set: Ribinnean Riomhach (Beautiful Ribbons) (5.11)
 8. Òran Fir Heisgeir (Gura Mis’ Tha Fo Mhìghean) (The Song of Fear Heisgeir) (3.54)
 9. Siud Thu ’Ille Ruaidh Ghallain (There You Go, Handsome Red-Haired Youth) (3.27)
 10. Puirt-à-Beul Set: Fodor Dha Na Gamhna Beaga (Fodder for the Small Stirks) (4.15)
 11. An Ròn (The Seal) / Ann An Caolas Od Odrum (In the Narrow of Od Odrum) (3.58)

All tracks trad.

> Folk Music > Records > Julie Fowlis: Alterum

Julie Fowlis: Alterum

Julie Fowlis: Alterum (Machair MACH008)

Alterum
Julie Fowlis

Machair Records MACH008 (CD, UK, 10 October 2017)
Machair Records MACH009 (LP, UK, 17 November 2017)

  ▼ show all details  ▲ hide all details

Produced by Julie Fowlis and Éamonn Doorley;
Recorded, mixed and mastered by Calum Malcolm;
Recorded in Gorbalsound, Glasgow, and at home;
Additional recording by Ciarán Byrne at Beechpak Studios, Rathcoole, Co Dubin;
Mary Chapin Carpenter recorded by Alex Hawley at Coupe Studios, Boulder, CO;
Muireann Nic Amhlaoibh recorded by Donogh Hennssy, Studio Mhic an Daill, Dingle;
Make up by Kendra Ballantyne;
Head dress by Maisies Daisies:
Jacket designed and made by Heidi Soos

Musicians

Julie Fowlis: vocals, shruti box, ukulele, low whistle [6, 10];
Éamon Doorley: guitar-bouzouki, percussion [6], viola [6];
Tony Byrne: guitar;
Duncan Chisholm: fiddle [2-4, 7, 10];
Donald Shaw: piano, harmonium;
Ewen Vernal: double bass;
Aoife Ní Bhrian: viola [2, 8], fiddle [8], harmony vocals [2];
Michael McGoldrick: flute [3, 8], high whistle [6];
Dónal Lunny: bodhrán [10];
Greg Lawson, Fiona Stephen, Kobus Frick: violins [1, 4, 8];
Rhosyn Lawton: viola [1, 4, 8];
Su-a Lee: cello [1, 4, 7-8];
Mary Chapin Carpenter: vocals [1, 7];
Gillebride MacMillan: vocals [2];
Muireann Nic Amhlaoibh: vocals [6, 11];

Tracks

Side 1

 1. A phiuthrag ’s A phiuthar (O Sister, Beloved Sister) (4.34)
 2. Camariñas (4.20)
 3. Fear A’ bhrochain (The Porridge Man) / Dòmhnall binn (Sweet-Voiced Donald) (5.13)
 4. Dh’èirich mi moch, b’ fheàrr nach do dh’eirich (I Arose Early, Would That I Hadn’t) (3.46)
 5. Go Your Way (3.56)

Side 2

 1. Dh’èirich mi moch madainn cheòthar (I Arose Early on a Misty Morning) (4.47)
 2. Windward Away (4.21)
 3. Thèid mi do loch àlainn (I’ll Go to Lochaline) (4.05)
 4. Òran an ròin (Seal Song) (2.34)
 5. An aghaidh Fàilte na Mòr-thìr (Response To Fàilte na Mòr-thìr) (3.05)
 6. Cearcall mun Ghealaich (Circle about the Moon) (4.27)

Track 5 Anne Briggs;
Track 7 Archie Fisher;
Track 11 poem by Catriona Montgolmery, music Julie Fowlis;
Tracks 4, 9 trad. arr. Julie Fowlis, Donald Shaw;
All other tracks arr. Julie Fowlis, Éamonn Doorley, Tony Byrne

> Folk Music > Records > Julie Fowlis, Éamon Doorley, Zoë Conway, John Mc Intyre: Allt

Julie Fowlis, Éamon Doorley, Zoë Conway, John Mc Intyre: Allt

Julie Fowlis, Éamon Doorley, Zoë Conway, John Mc Intyre: Allt (Machair MACH010)

Allt
Julie Fowlis, Éamon Doorley, Zoë Conway, John Mc Intyre

Machair Records MACH010 (CD, UK, 12 September 2018)

  ▼ show all details  ▲ hide all details

Recorded by Calum Malcolm at Aird Studio, Inverness, Scotland;
Additional recording by Brian Whelan at Studio 2, Dublin, Ireland;
Mixed and mastered by Calum Malcolm;
Front cover painting ‘Cleft in the Rock’ by Conal McIntyre;
Artwork by Vision Design

Musicians

Julie Fowlis: vocals, whistle;
Éamon Doorley: bouzouki, vocals, fiddle;
Zoë Conway: fiddle, whistle, vocals;
John Mc Intyre: guitar, piano, vocals

Tracks

 1. Port Dannsaidh Hiortach / Deóra Dé (4.16)
 2. Faoiseamh a Gheobhadsa (5.31)
 3. An Ghaeilge (3.30)
 4. An Assembly of Munster Men / Is Treise Fonn Ar Théada / An tSlí Chun An Tobair (5.06)
 5. Piuthrag Nam Piuth’r (4.05)
 6. Dúirt Bean Lion / Ríl Eóin (4.36)
 7. An Chruit (4.30)
 8. Allt Na Ceardaich / Fiona Rosie’s (2.53)
 9. Air an Somme (4.36)
 10. Na Hù Bhithinn / Hò Rò Na Priobaidean (2.31)
 11. An t-Earrach Thiar (2.27)

Tracks 1a, 5, 10ab Julie Fowlis;
Tracks 1b, 2, 4b,6, 8b, 11 Zoë Conway;
Tracks 3, 7 John Mc Intyre;
Track 4ac, 8a Éamon Doorley;
Track 9 D. MacDonald, Julie Fowlis

> Folk Music > Records > Julie Fowlis: Source to Sea

Julie Fowlis: Source to Sea

Julie Fowlis: Source to Sea (Machair)

Source to Sea
Julie Fowlis

Machair Records (DL EP, UK, 17 December 2021)

  ▼ show all details  ▲ hide all details

This EP was recorded to accompany the Source to Sea podcast series in which Lee Craigie and Jenny Graham travel the length of three major Scottish rivers (The River Dee, River Tay and River Clyde).

Produced by Tandem Productions in association with the Adventure Syndicate and with the support of the Audio Content Fund;
Artwork by Seth Tinsley Illustration

Musicians

Julie Fowlis: vocals;
Éamon Doorley: bouzouki [1, 3];
Jim Molyneux: percussion [1];
Laura Jane Wilkie: fiddle [1];
Rachel Newton: harp [1];
Charlie Grey: fiddle [2];
Joseph Peach: piano [2];
Kris Drever: guitar [3];
Euan Burton: bass [3]

Tracks

 1. The Hill Burns (River Dee) (3.58)
 2. Craobh nan Ubhal – Tree of Apples (River Tay) (4.03)
 3. Silver in the Blue (River Clyde) (3.39)

All tracks by Julie Fowlis

> Folk Music > Records > Julie Fowlis & Robert Macfarlane: Who Is This?

Julie Fowlis & Robert Macfarlane: Who Is This?

Julie Fowlis & Robert Macfarlane: Who Is This? (Machair)

Who Is This?
Julie Fowlis & Robert Macfarlane

Machair Records (DL single, UK, 29 September 2023)

  ▼ show all details  ▲ hide all details

Strings produced by Kobis Frick, recorded by David Donaldson;
All other recording by Kevin Burleigh at Gorbals Sound;
Mastered by Calum Malcolm;
Cover art by Elly Lucas, based on a photograph by Christopher Swan

KLOF Magazine review by Alex Gallacher

Musicians

Julie Fowlis: vocals;
Donald Shaw: piano;
Duncan Chisholm: fiddle;
Clockwork Sessions Strings, conducted by Adam Robinson

Tracks

 1. Who Is This (3.58)

Track 1 Julie Fowlis, Robert Macfarlane

> Folk Music > Records > Julie Fowlis

Groups and Projects with Julie Fowlis

Dòchas: Dòchas (Macmeanmna SKYECD 23) Dòchas, Dòchas, CD, Macmeanmna SKYECD 23, 2002

Dòchas: An Dàrna Umhail (Macmeanmna SKYECD 34) Dòchas, An Dàrna Umhail, CD, Macmeanmna SKYECD 34, 2005

The Lost Words: Spell Songs (Quercus QRCD004) Various Artists, The Lost Words: Spell Songs, CD, Quercus QRCD004, 2019

Spell Songs II: Let the Light In (Quercus QRCD005) Various Artists, Spell Songs II: Let the Light In, CD, Quercus QRCD005, 2021

Spell Songs: Gifts of Light (Hudson HUD043D) Various Artists, Spell Songs: Gifts of Light (Live), DL, Hudson HUD043D, 1 December 2023

> Folk Music > Records > Julie Fowlis

Other records with Julie Fowlis

Various Artists: Evolving Tradition 3 (Mrs Casey MCRCD1002) Various Artists, Evolving Tradition 3, CD, Mrs Casey MCRCD1002, 2001

Folk Awards 2006 Various Artists, BBC Radio 2 Folk Awards 2006, 2 CD, Proper PROPERFOLK02, 2006

Folk Awards 2007 Various Artists, BBC Radio 2 Folk Awards 2007, 3 CD, Proper PROPERFOLK03, 2007

Folk Awards 2008 Various Artists, BBC Radio 2 Folk Awards 2008, 3 CD, Proper PROPERFOLK05, 2008

John McCusker: Under One Sky (Navigator NAVIGATOR3) John McCusker et al, Under One Sky, CD, Navigator NAVIGATOR3, 2009

Folk Awards 2009 (Proper PROPERFOLK08) Various Artists, BBC Radio 2 Folk Awards 2009, 3 CD, Proper PROPERFOLK08, 2009

The Rough Guide to Scottish Folk (World Music RGNET 1235 CD) Various Artists, The Rough Guide to Scottish Folk (Second Edition), 2 CD, World Music RGNET 1235 CD, 2010

Cambridge Folk Festival 2010 (Delphonic DELPH008) Various Artists, Cambridge Folk Festival 2010, DVD, Delphonic DELPH008, 2011

Heidi Talbot: My Sister the Moon (Under One Sky UOSR001) Heidi Talbot, My Sister the Moon, CD, Under One Sky UOSR001, 2012

Heidi Talbot: Angels Without Wings (Navigator NAVIGATOR74) Heidi Talbot, Angels Without Wings, CD, Navigator NAVIGATOR74, 2013

BBC Radio 2 Folk Awards 2015 (Proper PROPERFOLK16) Various Artists, BBC Radio 2 Folk Awards 2015, 2 CD, Proper PROPERFOLK16, 2015

RANT: Reverie (Make Believe MBR6CD) RANT, Reverie, CD, Make Believe MBR6CD, 2016

Blue Rose Code: The Water of Leith (Navigator NAVIGATOR103) Blue Rose Code, The Water of Leith, CD, Navigator NAVIGATOR103, 2017

Calum Alex Macmillan: Till (Vertical VERTCD108) Calum Alex Macmillan, Till, CD, Vertical VERTCD108, 2017

Niteworks: Air Fàir an Là (Comann CM002) Niteworks, Air Fàir an Là, CD, Comann CM002, 2018

RURA: Our Voices Echo (RURA RURACD004) RURA, Our Voices Echo, CD, RURA RURACD004, 2022

Su-a Lee: Dialogues (Sky Child SCR001CD) Su-a Lee, Dialogues, CD, Sky Child SCR001CD, 2022

John McCusker: The Best of John McCusker (Under One Sky USR010) John McCusker, The Best of John McCusker, 2 CD, Under One Sky UOSR010, 2023