> Folk Music > Records > Calum Alex Macmillan: Till

Calum Alex Macmillan: Till

Calum Alex Macmillan: Till (Vertical VERTCD108)

Till
Calum Alex Macmillan

Vertical Records VERTCD108 (CD, UK, 5 May 2017)

Produced by Donald Shaw;
Recorded by Kevin Burleigh at Gorbals Sound Studios, Glasgow;
Mixed and mastered by Ian Hutchison at GloWorm Studios;
Tweed photography and sleeve artwort by James Morrison;
Photograph of Calum Alex by Alasdair Maclean

Musicians

Calum Alex Macmillan: vocals, smallpipes;
Donald Shaw: piano, harmonium, accordion, string arrangements;
Ross Martin: guitar;
James D. MacKenzie: flute, whistles;
James Mackintosh: percussion;
Innes White: guitar, mandolin [3, 5 ,8, 10];
Manus Lunny: bouzouki [1, 5, 9-10];
Jim Murray: guitar [7];
Greg Lawson: violin;
Robert Irvine: cello;
Julie Fowlis: backing vocals [1, 3, 7];
James Graham: backing vocals [1, 4, 7];
Sorren MacLean: electric guitar [4]

Tracks

 1. Fonn mo Leannan (3.21)
 2. Fàgail Shiadair (5.03)
 3. Thug iad a Thung thu (4.24)
 4. Mo Nigheann Donn (3.59)
 5. Jigs. Luchagan Àirde Fàillidh (The Artafallie Mice) / The Shulishader Axe (3.49)
 6. An Iarran-Mònach (4.08)
 7. Fil o Ro (4.56)
 8. Òran an Fheòir (3.47)
 9. Puirt. Nam Faighte Long Dhomh / ’N Cuala Sibhs’ Mun a’ Bhall / Traditional / Kildonnan (5.01)
 10. Clann Bheag a’ Bhaile Muigh (3.32)
 11. Till Rium a Leannain (4.37)

Tracks 1, 4, 11 trad. arr. Calum Alex Macmillan, Donald Shaw, Ross Martin;
Track 2 words William MacKenzie, music trad. arr. Calum Alex Macmillan, Donald Shaw;
Track 3 Murdo MacFarlane arr. Calum Alex Macmillan, Donald Shaw;
Tracks 5ab Calum Alex Macmillan;
Track 6 John Macmillan, Calum Alex Macmillan;
Track 7 words William Ross, music trad. arr. Calum Alex Macmillan, Donald Shaw;
Track 8 words John MacKenzie, music trad. arr. Calum Alex Macmillan, Donald Shaw, Innes White;
Track 9 words Alexander MacKenzie, music Calum Alex Macmillan;
Tracks 10ab trad. arr. Calum Alex Macmillan, Donald Shaw, Innes White;
Tracks 10cd PM Donald MacLeod

> Folk Music > Records > Calum Alex Macmillan

Groups and Projects featuring Calum Alex Macmillan

Dàimh: Crossing Point (Greentrax CDTRAX316) Dàimh, Crossing Point, CD, Greentrax CDTRAX316, 2007

Dàimh: Diversions (Greentrax CDTRAX343) Dàimh, Diversions, CD, CDTRAX343, 2010

Dorsan Fosgailte / Doors Open (Creative Scotland CSCD005) Various Artists, Dorsan Fosgailte / Doors Open, 2 CD, Creative Scotland CSCD005, 2017

Dàimh: The Rough Bounds (Goat Island GIMCD005) Dàimh, The Rough Bounds, CD, Goat Island Music GIMCD005, 2018

Ged Grimes: The Bard's Tale IV: Barrows Deep (Heist) Ged Grimes, The Bard's Tale IV: Barrows Deep, Original Game Soundtrack, CD, Heist, 2019

Dàimh: Sula (Goat Island GIMCD006) Dàimh, Sula, CD, Goat Island GIMCD006, 2 June 2023