> Folk Music > Records > Thyra Karlsson: Sångarporträtt

Thyra Karlsson: Sångarporträtt

Thyra Karlsson: Sångarporträtt (Caprice CAP 21837)

Sångarporträtt (Portrait of a Singer)
Thyra Karlsson (1912-2001)

Caprice Records CAP 21837 (CD, Sweden, 2014)

Thyra Karlsson (1912-2001) from Alanäs is one of the major figures in traditional singing in Jämtland and Sweden. Her dream was to make a record, so that the songs she sang could be passed on to future generations. It didn’t come true till many years later. Thyra’s daughter has put out this CD of recordings from the archives.

See also Triakel’s CD Thyra.

Tracks 1-28 are recordings from Svenskt visarkiv’s folk music collections:
Tracks 1-7, 15 recorded by Märta Ramsten, Östersund, 18 March 1968;
Tracks 8-10 recorded by Vill Roempke, Östersund, 8 December 1971;
Tracks 11-14, 16-17 recorded by Märta Ramsten, Östersund, 5 July 1972;
Tracks 18-28 recorded by Märta Ramsten at Svenskt visarkiv, Stockholm, 27 September 1974;
Tracks 29-30 recorded at Home Studio, Revsund, published by Westpark on Thyra.

Musicians

Thyra Karlsson: vocals, zither [1-28];
Triakel: vocals, harmonium, fiddle [29-30]

Tracks

 1. Yxan den sitter i knuten (2.38)
 2. Sov i ro mitt lilla barn (0.25)
 3. Locklåt samt polska efter far (0.56)
 4. Småjänten fyr fem / Ro ro till fiskeskär / Rida rida ranka (0.40)
 5. När jag var liten, mor var då ung (1.38)
 6. Om jag en gång en man ska ha (1.01)
 7. I året artonhundra (Alfred och Alfhilda) (3.25)
 8. Åskan dånar vilt (Åsknatten vid Trollhättan) (5.20)
 9. Broder om handen till plogen du satt (2.46)
 10. Det är solsken där borta (2.26)
 11. Tvenne nordiska hjältar (Hjalmar och Ingeborg) (2.31)
 12. Jag ska gå vall /Gerigetta vart ska du gå /Lill Pelle (1.29)
 13. Ett brev av kärlekslängtan stor (3.06)
 14. Gubben och gumman lade om råd (2.24)
 15. Ett å två stå på tå – Annika drannika – Ela bela bom – David stack sitt spjut (0.42)
 16. Var har du varit så länge (Sven i Rosengård) (4.28)
 17. I ensliga stugan en kulen kväll (Harpan) (4.48)
 18. Syskon små jag känner (1.59)
 19. Törnrosa (1.30)
 20. Intervju om lekar (2.19)
 21. Här bor rakman (0.49)
 22. Ställning nu, räkna ett och tu /När jag står vänd så här (0.41)
 23. Kom min lilla (0.40)
 24. Framåt kamrater (1.02)
 25. Vet mamma när jag gick idag (2.05)
 26. Ut och gå på bränneback (0.39)
 27. Där uppe ingen död skall vara (Lilla Svarta Sara) (0.55)
 28. Ack om jag vore som alla andra (2.13)
 29. Gubben och gumman (3.24)
 30. Om jag en gång skall ha en man (2.03)