> Folk Music > Records > Sineag MacIntyre: Lòn Bàn

Sineag MacIntyre: Lòn Bàn

Sineag MacIntyre: Lòn Bàn (Greentrax CDTRAX396)

Lòn Bàn
Sineag MacIntyre

Greentrax Recordings CDTRAX396 (CD, UK, December 2018)

Produced by Iain MacDonald;
Recorded by Sam Welch at GloWorm Recording Studios, Glasgow;
Mixed by Iain MacDonald and Sam Welch;
Mastered by Denis Blackham at Skye Mastering;
Photography by Ailean Dòmhnallach;
Design by John Slavin

Musicians

Sineag MacIntyre: vocals;
Mhairi Hall: piano;
Seonaidh MacIntyre: whistle, small pipes, Highland pipes;
Ewan MacPherson: guitar, mandolin;
Luke Daniels: button box;
Sarah Hoy: fiddle;
Iain MacDonald: whistle, concertina;
Gillie Mackenzie: additional vocals;
Kathleen MacInnes: additional vocals;
Katie Shaw: step-dance

Tracks

 1. Ò, Thoir a-nall am Botal (2.41)
 2. Bu Chaomh Leam Bhith Mire (4.07)
 3. Thàinig An Gille Dubh (2.30)
 4. Hao Ri Rì Ho Ràithill Ò (2.44)
 5. Laoidh ‘Statue’ Ruaidheabhal (4.03)
 6. Òran na‘ Fiaclan (3.35)
 7. Allt an t-Siùcair (3.46)
 8. Puirt-a-beul (3.36)
 9. Èiridh Bileag Ur-Ghorm (4.19)
 10. ‘S ann Diluain Ro’ Là Fhèill Mìcheil (2.30)
 11. Sean ’s a’ Bhriogais Leathair (2.32)
 12. O Daonnan, Doannan (2.14)
 13. Cailinn nam Buadh (3.41)
 14. Lòn Bàn – Aonghas Mac Aonghais ‘Ic Iain Mhòir (0.40)

All tracks trad. arr. Iain MacDonald, Sineag MacIntyre except
Track 1 John MacRae;
Track 5 Emma Wilson;
Track 6 Donald John MacDonald;
Track 7 Alexander MacDonald;
Track 9 J.M.C. Crum;
Track 13 Donald MacDonald;
Track 14 spoken word Iain MacDonald, Sineag MacIntyre

> Folk Music > Records > Sineag MacIntyre

Other records with Sineag MacIntyre

Fiona J. Mackenzie: Archipelago (Greentrax CDTRAX368) Fiona J. Mackenzie, Archipelago, CD, Greentrax CDTRAX368, 2012